Šťastný a na zážitky bohatý (ešte stále) nový rok 2022!

  Milí čitatelia a diváci, napriek tomu, že už sme načali druhý týždeň roka 2022, my pre Vás máme drobnú radostnú novinku, ktorá sa pojí s ešte nedávno uplynulým rokom. K 20. decembru 2021 totiž RTVS slávnostne spustila vysielanie nového, už štvrtého kanálu Šport. Na tomto televíznom kanáli je možné sledovať priame prenosy i záznamy zo športových udalostí aj tých najväčších formátov.
 Naša spoločnosť k zrodu a fungovaniu nového kanálu Šport prispieva tvorbou teletextu na mieru tohto programu. Milovníci platformy, ktorá nedávno oslávila už 25. výročie svojej existencie na Slovensku tak môžu osláviť obnovenie rovnováhy - po tom, čo sme sa na prelome roka museli nenávratne rozlúčiť s m-textom, vítame nový prírastok na Športe.
 Ako sa ale k teletextu na Športe dostať? Mnohí diváci môžu bojovať s nutnosťou ladenia novej stanice na svojich prijímačoch. RTVS preto pripravila návod na ladenie, na ktorý môžete prekliknúť tu: https://www.rtvs.sk/sport/ako-naladit. Je ale možné že u niektorých z providerov dosiaľ vysielanie nového programu nesprevádza prenos teletextového signálu. Pokiaľ patríte medzi túto časť divákov a ani po dodržaní vyššie uvedeného postupu ladenia Váš program Šport neobsahuje teletext, neváhajte sa obrátiť na svojho televízneho poskytovateľa a žiadať o nápravu.

sport-horizontal-banner-01jpg