HbbTV

Hybrid Broadcast Broadband TV (skrátene HbbTV)  je služba a propagačná platforma pre digitálne vysielanie. Prostredníctvom TV prijímača alebo set-top boxu pripojeného na internet (inteligentné televízory) umožňuje divákom hybridné doručenie rozšíreného obsahu prostredníctvom digitálneho vysielania (broadcast) a širokopásmového internetu (broadband).

Teledata, s. r. o., je jedinou spoločnosťou s reálnymi skúsenosťami s vývojom aplikácií HbbTV na Slovenskom trhu. Pracujeme bez použitia frameworks, čo nám umožňuje lepšie prispôsobenie sa požiadavkám klienta. Disponujeme vlastným vývojárskym tímom, špecializovaným na Hbb a SmartTV, a taktiež redakciou, ktorej úlohou je napĺňanie obsahu aplikácií a ich testovanie.


Pre RTVS sme pripravili a spravujeme nasledujúce aplikácie:


Smart TV

Pripravujeme aj riešenia pre SMART TV.


Systémy pre vysielanie titulkov

TE.T.SY1 - Systém pre vysielanie DVB titulkov

Systému TE.T.SY1 vychádza z požiadavky televíznych vysielateľov na prechod vysielania titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím prostredníctvom teletextu na vysielanie prostredníctvom digitálnych titulkov v systéme DVB.
Systém umožňuje bez väčších zásahov v infraštruktúre vysielateľa zabezpečiť generovanie transport streamu s DVB titulkami na základe bežne používaných vstupov.