Audiokomenár v divadle

Divadlo Lab v rámci projektu otvárania sa ľuďom so špecifickými potrebami pripravilo divadelné predstavenie s audio komentárom, v rámci ktorého predstavilo inscenáciu Kurz negatívneho myslenia aj pre nevidiacich a slabozrakých milovníkov divadla.
Na tomto projekte sme sa podieľali tiež. Tvorbu scenára audiokomentára a jeho prednes zabezpečila Adriana Geričová.
Snmka-obrazovky-2018-01-11-o-185056png