Dostupnosť audiokomentára v televíznom vysielaní - výsledky prieskumu Blindrevue

 Vo februári tohto roka sme vám priniesli krátku správu o výskume, ktorý sa konal pod záštitou online magazínu blindrevue.sk a Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska . Prieskum sa odohrával medzi decembrom 2018 a marcom 2019 a zúčastniť sa ho mohli respondenti, ktorí sledujú vysielanie s audio komentárom prostredníctvom akéhokoľvek setupu obsahujúceho TV prijímač a ďalšie komponenty. 

 Verejného prieskumu sa zúčastnilo 20 respondentov, členov či priaznivcov Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorí v online formulári popísali detaily týkajúce sa komponentov, ktoré doma využívajú pre prijímanie televízneho signálu s audio komentárom a ich konkrétnych nastavení, či náročnosti spustenia audiokomentára na svojom zostavenom setupe.

Rozsiahle zistenia vyplývajúce z výskumu si môžte prečítať priamo na stránkach blindrevue.sk po prekliku.

audiokomentarjpg