Nostalgické umenie alebo teletext art v roku 2019

V prvej časti našej minisérie o teletexte sme načrtli čo-to o jeho vývoji a postupnom šírení do všetkých televíznych prijímačov po celom svete. Čo sa ale s teletextom deje dnes, v dobe internetovej?

Vo väčšine krajín vrátane Slovenska sa teletext aj po prechode na digitálne vysielanie skoro navlas podobá svojmu analógovému predchodcovi.

Britská BBC, ktorá teletext začala vysielať ako prvá na svete pod názvom Ceefax, už v roku 2012 zmenila digitalizáciou vysielania technické parametre i vizualitu teletextu a premenovala Ceefax na Red button. Už zanedlho, na konci roku 2019 BBC textovú podobu teletextu definitívne vypne a metaforicky tým po 45 rokoch zavŕši éru tohto média na britských obrazovkách.

S postupným ústupom teletextu z obrazoviek sa ale vynárajú nové prístupy k jeho vnímaniu. Nosná informatívna hodnota napríklad v umeleckých kruhoch ustupuje hravej detskej tvorivosti, podfarbenej nostalgickým spomínaním na 90.roky minulého storočia. Mladí umelci z Fínska, tvoriaci skupinu FixC, vytvorili na internete galériu teletextového umenia https://www.teletextart.com/ , kde sa každý rok koná celosvetová výzva o najlepší obrázok štandardizovaného rozlíšenia 23x40. Tohtoročné súťažné príspevky si môžete prezrieť v galérií https://www.teletextart.com/artists-and-works-2019/.

Ďalšou z nostalgických artových platforiem teletextu je stránka TeletextR podcast na sociálnej sieti Twitter: https://twitter.com/teletextr . Na tomto mieste už od roku 2015 užívatelia zdieľajú skutočne odvysielané teletextové obrazy či svoju vlastnú tvorbu vychádzajúcu z prísnych teletextových noriem. Je možné tu prescrollovať ukážky obrázkových editorov, teletextové variácie plagátov súdobých televíznych programov (napríklad obraz venovaný seriálu Stranger things z dielne televízie Netflix), recepty, či výsledkové tabuľky najrôznejších športových stretnutí z regiónov po celom svete.

Autor kanálu TeletextR podcast, brit Dan Farrimond, sa výskumu teletextu venuje i na svojich stránkach http://teletextart.co.uk/ . Farrimond podrobuje teletext akademickému výskumu už od roku 2008, kedy ho zakomponoval do svojej dizertačnej práce. Odvtedy Farrimond buduje platformu teletextrart.co.uk ako miesto, kde sa priaznivci vintage textového média môžu informovať o novinkách z teletextového sveta, udalostiach na poli vzdelávania v tejto oblasti, prezerať si obrázky v rozsiahlych archívoch či dokonca skúsiť si tvorbu teletextu v niekoľkých online editoroch.

edit-tf_turkeyphonepng