Novinky zo sveta audiovizuálneho prekladu

Letné prázdniny sa bleskovo preklenuli do príjemného babieho leta, ktoré sa Vám pokúsime vylepšiť tromi dobrými novinami z oblasti audio description, skrytých titulkov a integrácie osôb so znevýhodnením do štruktúr Európskej únie.

Prvá z našich dobrých správ prináša možnosť vychutnať si umelecké dielo z oblasti, kde audio description zatiaľ stále ešte nie je samozrejmosťou - tanečné predstavenie. Lincolnovo centrum múzických umení z USA totiž na svoj youtube kanál zavesilo dokumentárnu reláciu, ktorá nielen monitoruje afroamerické kultúrne dedičstvo práve v tanečnom odvetví, ale dokonca divákom ponúka možnosť pozrieť si štvoricu krátkych baletných predstavení: Revelations, Chroma, Grace a Takademe. Celý dokument je dostupný zadarmo s audio popisom v angličtine po prekliku tu.

V druhej z našich noviniek by sme Vás radi oboznámili so snahou združenia ADNA (Tvorcovia audio popisu Ameriky) o priblíženie osobností tvorcov audio popisu verejnosti. ADNA vytvorili podcastovú sériu Know your narrator - Spoznaj svojho tvorcu, v ktorej sa pracovníci z odvetvia audio popisu predstavujú osobnejšie a prezrádzajú zákulisné zaujímavosti zo svojej práce. Podcastovú sériu v angličtine nájdete po prekliku na tejto adrese.

Trťou a záverečnou dobrou správou od nás je informácia o štyroch až šiestich ponúkaných platených stážach pre študentov a absolventov univerzít so znevýhodnením, ktoré aktuálne ponúka Európska rada. Stáž je určená pre študentov 3. univerzitného ročníka a starších. Myslíme si, že inklúzia osôb so znevýhodnením do najvyšších európskych štruktúr je dôležitý krok nielen pre skvalitnenie života dotknutých skupín obyvateľstva, ale aj pre zvyšovanie povedomia väčšinovej populácie. O ponuke stáže i ďalších študijných možnostiach si môžete prečítať na stránkach Európskej rady v angličtine tu.