Pozvánka na medzinárodný online workshop o audiovizuálnom preklade

Len čo sa dvere našich škôl a univerzít pozatvárali na letné prázdniny, prinášame Vám pozvánku na letný workshop, kde sa môžete dozvedieť o aktuálnych trendoch na akademickej pôde v odbore audiovizuálneho prekladu.

Pojem audiovizuálny preklad označuje proces, kedy sprostredkovávame zrakový, obrazový zažitok hovoreným slovom, či zvukový zážitok písmom. Konkrétne tak môže ísť napríklad o zvukový popis filmu či výtvarného diela pre ľudí s poruchami zraku alebo skryté titulkovanie pre ľudí s poruchami sluchu.

Spomínaný workshop, ktorý v spolupráci organizujú Galicijská technická univerzita vo Vigu a Antwerpská univerzita v Belgicku, sa koná už tento pondelok, 6. júla 2020 odpoludnia medzi 13-18. hodinou. Ide o online udalosť, v rámci ktorej akademici z celej Európy budú prezentovať svoje výskumy, zaoberajúce sa živým titulkovaním vizuálnych televíznych formátov. Udalosť sa odohráva na online platforme, pomocou ktorej momentálne realizuje vzdelávanie Antwerpská univerzita a je celá zadarmo. Jedinou nutnosťou je registrácia na tomto odkaze, pomocou ktorej potom organizátori pošlú účastníkom odkaz na vysielaciu platformu. Presný program workshopu si pozrite tu.

Na tejto videokonferencii sa účastníci budú môcť dozvedieť o súčasných možnostiach živého titulkovania, použití živého titulkovania v rámci začlenovania osôb so zdravotným znevýhodnením do spoločnosti či o priblížení jazyka a kultúry pre ľudí z marginalizovaných etnických skupín. Ako diváci konferencie taktiež spoznáme súčasné a budúce možnosti využitia titulkovania v rámci vzdelávania detí a mládeže.

Zaujímate sa o audiovizuálny preklad či iné formy využitia médií do začleňovania znevýhodnených ľudí do spoločnosti? Zúčastnite sa workshopu tak, ako my!