Profesia audio komentátora očami nášho kolegu Jožka

 Zaujíma Vás, ako vyzerá proces tvorby audio description z dielne našich kolegov? Premýšľali ste, čo sa dá nájsť v domácom nahrávacom štúdiu alebo čo je pri tvorbe AD najväčšia výzva?
 Náš kolega Jožko Skybjak sa v pondelok 22.10. 2018 ako hosť Rádia Regina Východ podelil s poslucháčmi o svoje skúsenosti audiokomentátora spolupracujúceho s firmou Teledata, s.r.o. V troch krátkych reláciách Budík, Mozaika a Magazín postupne prezradil, akým spôsobom vytvára AD a aké technické zázemie na to používa. Popri počúvaní ukážok jeho audiopopisu k ikonickým filmom Obchod na korze či Krstný otec nám porozprával, čo má na svojej práci najradšej a ktorá jej etapa je pre neho náročná. Po svojich rozmanitých skúsenostiach s prácou pre rozhlas a momentálne i pre televíziu poslucháčom vysvetlil špecifiká týchto médií a na záver porozprával o svojich skúsenostiach so spätnou väzbou od nevidiacich a slabozrakých divákov, hlavných príjemcov audio popisu k televíznemu vysielaniu. 

 Vypočujte si celé znenie relácií Budík, Mozaika a Magazín po rozkliknutí.