Sieť pomáhajúcich organizácií dostupných občanom zasiahnutým vojnou

 Vážení čitatelia, diváci a poslucháči, namiesto tradičných noviniek a zaujímavostí zo sveta médií a ich prístupnosti Vám tento mesiac prinášame kusejšie informácie, ktoré sa Vám, Vašim blízkym či ľuďom, ktorých stretnete náhodne budú možno v aktuálnej situácii hodiť.
 Od 24.februára k dnešnému dňu sú na úteku z Ukrajiny už zhruba 2 milióny osôb. Minimálne 3-5% z nich trpí zrakovými či sluchovými znevýhodneniami a ďalšie percentá ľudí mnohými inými zdravotnými či psychickými ochoreniami. V bežnom každodennom živote si títo občania vo svojich mestách sú schopní pomôcť na základe predvídateľnosti sami alebo v spojení s domácimi organizáciami. Nevieme si ale ani predstaviť, aká skúsenosť je ocitnúť sa so znevýhodnením vo svete bez možnosti porozumenia, úkrytu či bez nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti. Preto by sme radi pridali svoj maličký dielik do skladačky pomoci a zosumarizovali možnosti, ktoré môžu využiť ľudia na úteku z Ukrajiny ale aj občania Slovenska a ďalších krajín, nachádzajúci sa na našom území.
 Informácie sme čerpali za použitia sietí združení ANEPS (Asociácia nepočujúcich Slovenska), Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska a Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.

Zoznam kontaktov a pomáhajúcich organizácii:

LINKA ZDRAVIA V UKRAJINSKOM JAZYKU
www.ua.diagnose.me
+421 2 21 02 50 75 (denne od 7.00 do 19.00)

LINKA DÔVERY
Nezábudka Liga za duševné zdravie SR
Denne od 13.00 do 21.00
0800 222 450

 • ĽUDIA SO ZRAKOVÝM POSTIHNUTÍM
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
sociálne služby: https://unss.sk/kontakty-unss/#krajske
ubytovanie: unss.kosice@unss.sk

 •  ĽUDIA SO SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM
ANEPS - Asociácia Nepočujúcich Slovenska
+421 903 762 810
prezidentkaaneps@gmail.com
online tlmočník: Monika Krileková:+421 911 584 120
DeafStudio
Kontakt: +421917980305
https://deafstudio.net/deaf-ukraine/

Slovensky zväz posunkujúcich
asistencia pre Nepočujúcich Ukrajincov na hranici:+421944562234, deaf.vybor@gmail.com

 • ĽUDIA S ŤAŽKÝM POSTIHNUTÍM
Centrum Svetielko (Prešov, Trenčín, Bratislava)
terapeutické, rehabilitačné, vzdelávacie a sociálne služby pre ľudí s ťažkým hendikepom
svetielko.po@gmail.com
https://www.centrumsvetielko.sk/kontakt/

 •  ĽUDIA S NERVOVO- SVALOVÝM OCHORENÍM
Organizácia muskulárnych dystrofikov OMD v SR
omd@omdvsr.sk, +421 948 529 976 (Jozef Blažek)

 • ĽUDIA S HEMOFÍLIOU
Katarína Hozlárová
+421 905 475 325
hozlarovak@gmail.com
Nové Zámky

 • ĽUDIA S DOWNOVÝM SYNDRÓMOM
Spoločnosť Downovho syndrómu
http://downovsyndrom.sk/v16/node/2426
ubytovanie: https://www.facebook.com/downovsyndrom.sk
ds@downovsyndrom.sk
OZ Downov syndróm v spolupráci
s DOBRÝ ANJEL
oz@downovsyndrom.org

 •  ĽUDIA SO SKLERÓZOU MULTIPLEX
Spolu môžeme Spolumozeme
spolumozeme@gmail.com (komunikujú slovensky, anglicky a rusky)

 •  ĽUDIA S AUTIZMOM
Autistické centrum Andreas® n.o.
poradna@andreas.sk (sociálne a rehabilitačné služby, doplnkové terapie, voľnočasové aktivity...)
https://www.facebook.com/.../a.2558614.../10160536746771002/

 • DETI SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM
Axis medical
ubytovanie a medicínska starostlivosť pre deti so zdravotným postihnutím
bas@axis-medical.eu, +421 949 829 23
https://www.facebook.com/axisinterrehabcentereu
Denné centrum Gardenia
terapeutická pomoc pre deti so zdravotným znevýhodnením

 • DETI S ONKOLOGICKÝM A INÝM ŤAŽKÝM OCHORENÍM
Deťom s rakovinou n.o.
info@detomsrakovinou.sk, +421948 195 398
Svetielko nádeje
+421 908 073 073, office@svetielkonadeje.sk
Plamienok n.o.
- domáce návštevy lekára, zdravotnej sestry a sociálneho pracovníka v mieste bydliska týchto detí v Bratislave a blízkom okolí.
- konzultácie s psychológom a sociálnym pracovníkom pre rodičov či iných dospelých, ktoré deti sprevádzajú
Jarmila Kováčiková, kovacikova@plamienok.sk, +421907 377 808

 • DETI S INTELEKTUÁLNYM ZNEVÝHODNENÍM
Špeciálne olympiády Slovensko / Special Olympics Slovakia
+421 917 176 673, www.specialolympics.sk
Sumár pomoci pre ľudí so zdravotným znevýhodnením nájdete aj tu: https://www.platformarodin.sk/ukraine/ vďaka Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením

Košická pobočka ÚNSS ponúka ubytovanie v Košiciach pre 12-14 osôb i s pohybovým znevýhodnením, o ktoré je možné sa uchádzať na unss.kosice@unss.sk.

ÚNSS ponúka poskytovanie sociálnych služieb (poradenstvo, rehabilitácia, sprevádzanie, predčítanie, krátkodobé zapožičanie pomôcok) pre oisoby so zrakovým znevýhodnením a ich príbuzných, prichádzajúcich kvôli vojnovému konfliktu. O služby je možné požiadať prostredníctvom kontaktov na stránke https://unss.sk/kontakty-unss/#krajske

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím vytvoril súhrnný informáčný materiál v slovenčine a ukrajinčine, kde sa záujemcovia dozvedia, v akým otázkach sa na túto inštitúciu môžu prijímatelia obracať a žiadať o pomoc. Materiál prikladáme v oboch jazykových mutáciách.

275890125_264602882526742_7661456624549499734_njpeg


275839402_264602892526741_7144871777558017937_njpeg