Spoločenské udalosti doma i vo svete ovenčené audiopopisom

 Ako vyzerala tohtoročná konferencia o tvorbe audiopopisu konajúca sa v USA, ktorá spoločenská udalosť (či presnejšie oslava) zažila svoj premiérový audiopopis a kde mimo televízie ste najnovšie mohli počuť hlasy audio describerov z tímu Teledata? To všetko môžete zistiť z nasledujúcich riadkov, no predtým si urobte pohodlie, nechajte sa ovievať chladivým vánkom uprostred horúceho dňa v meste alebo sa o niečo tuhšie zababušte do teplej prikrývky alebo svetra, pokiaľ Vás aktuálna vlna chladu prichytila pri rekreácií kdesi v prírode.

Leto, nech už vo svojej lenivo prehriatej, či sviežej chladivej podobe rozhodne nie je uhorkovou sezónou pre svet tvorcov a prijímateľov audiopopisu. Je to totiž doba konania festivalov, odborných stretnutí i rôznorodých spoločenských osláv, ku ktorým začína audiopopis patriť v čoraz širšom zastúpení krajín.

Začnime teda postupne od najväčšieho - svetovej konferencie ADP (The Audio Description Project). Ako už pomenovanie samotnej služby "audio description" navráva, audiopopis sa do povedomia nevidiacich i ďalších prijímateľov rozšíril z anglofónnych krajín. Niet preto divu, že najaktívnejšou základňou pre rozvoj audio popisu sú Spojené štáty americké, kde sa každoročne koná ADP konferencia. Už od roku 2002 (blahoželáme k 20. výročiu!) sa táto odborno-spoločenská udalosť koná každý rok na inom mieste USA, pričom posledné 2 roky kvôli pandemickým opatreniam prebiehala výhradne v online prostredí. Tento rok sa v čase medzi 6. až 8. júlom mohli záujemcovia zúčastniť v hybridnom režime - osobne i prostredníctvom online pripojenia. Počas troch odpoludní bolo možné navštíviť 9 odborných diskusií a workshopov, ktoré sprostredkovávali odborníci z obce nevidiacich či tvorcov AD. Medzi zaujímavé témy diskutované na konferencii patrila napríklad nutnosť účasti nevidiacich konzultantov pri tvorbe AD, hranice popisu samého seba v interakcii nevidiacich či prístupnosť prírodných parkov pre nevidiacich s využitím AD. Anglicky hovoriaci záujemcovia o diskutované témy sa môžu dozvedieť viac alebo si priamo vypočuť zvukové záznamy na stránkach konferencie ADP po prekliku tu.

Ďalším z inovatívnych riešení, ako prizvať nevidiacich či slabozrakých spoluobčanov k bežným, no pre nich ťažko dostupným aktivitám je najnovší nápad televízie NBC pri príležitosti osláv amerického štátneho sviatku Dňa nezávislosti. V rámci jeho osláv sa konajú po celých Spojených štátoch amerických rôzne obdoby kultúrneho programu sprevádzaného ohňostrojmi. NBC tento rok prišla s ideou živého audiopopisu sprevádzajúceho ohňostroj v New York City, ktorý bol vysielaný na televíznych obrazovkách. Pre anglicky rozumejúcich divákov je možné si pustiť záznam z celovečerných osláv s ohňostrojom na konci na youtube kanáli Miami Heat Legends po prekliku tu.

Na záver by sme si spolu s Vami radi pripomenuli radostnú správu zo slovenského kultúrneho kontextu. V uplynulom júni sa v bratislavskej Novej Cvernovke konal letný blok festivalu Jeden svet s prívlastkom pod Palmou. Na našu úprimnú radosť sa nám už pred niekoľkými rokmi s festivalom Jeden svet podarilo nadviazať dlhotrvajúcu spoluprácu, vďaka ktorej sme aj toto leto mali možnosť prispieť k inkluzivite tejto udalosti pomocou tvorby audio komentára. Pre Jeden svet pod Palmou sme pripravili AD k novému slovenského dokumentárnemu filmu Žena novej doby, ktorý si v prípade, že ste nestihli festival navštíviť osobne, môžete pozrieť na stránkach Jedného sveta pod Palmou po prekliku tu.