Svetový summit nevidiacich v Madride

 Na prelome júna a júla sa v španielskom Madride konala veľká udalosť vo svete nevidiacich a slabozrakých, World Blindness Summit (Svetový summit slepoty). Udalosť organizovala Svetová  Únia Nevidiacich (World Blind Union) ako osobné stretnutie zástupcov nevidiacich a odborníkov z aplikovaných odborov s online vysielaním pre celosvetovú verejnosť. Na príprave tejto obrovskej udalosti sa podieľalo viac než 3500 nevidiacich a slabozrakých ľudí zo 190 svetových krajín, aby tak po piatich rokoch znovu otvorili debatu o pokroku na poli sprístupňovania kultúrnych statkov a platforiem pre nevidiacich, či pomenovali nové problémy, ktorým obec nevidiacich čelí od začiatku pandémie koronavírusu.

 Jednou z hlavných tém bolo i zhodnotenie výskumu o aktivite v oblasti audio popisu, ktorý ešte v roku 2018 mapoval dostupnosť audio description v televízii, divadle, filme či prírodných parkoch pomocou dotazníka zodpovedaného vo Veľkej Británii, Francúzsku, Španielsku a Portugalsku. Výskum je dielom Joela Snydera, PhD., ktorý je zároveň prezidentom Svetovej Únie Nevidiacich (WBU) a členom Americkej Rady Nevidiacich.

 Celý report výskumu je možné si prečítať (v anglickom jazyku) tu, no my Vám prinášame skrátené resumé preložené do slovenčiny.

 Výskum tvorilo 11 otázok, napríklad o tom, či je v krajine respondenta audio popis vôbec dostupný, prípadne na akých platformách, či je vyžadovaný štátom, či audio popis poskytujú platení odborníci alebo dobrovoľníci alebo ako sa recipient audio popisu o tejto možnosti v danej krajine môže dozvedieť. Na dotazníky odpovedalo celkom 104 respondentov, pričom niektorí patrili do organizácií nevidiacich, medzi poskytovateľov AD alebo išlo o recipientov audio popisu. 67% respondentov uviedlo, že v ich krajine je audio popis dostupný. Drvivá väčšina respondentov sa o možnostiach audio popisu dozvedá od organizácií slúžiacich nevidiacim, zvyšok od svojich známych. Čo sa týka odmietania využitia AD, 46% respondentov uvádza ako dôvod nedostupnosť, pre 5% je to príliš komplikované. 64% respondentov uvádza, že audio popis je v ich krajine zo zákona povinný pre televízne vysielanie, 13% uvádza povinnosť AD pre múzeá, 12% pre film a 6% pre scénické umenie. 99% respondentov by uvítalo viac dostupného audio popisu.

 Pre nás ako tvorcov audio popisu sú výsledky výskumu prinajmenšom inšpiratívne v oblasti propagácie audiopopisu a rozširovania portfólia miest, kde je u nás na Slovensku možné sa s AD stretnúť. Budeme dúfať, že do ďalšieho konania summitu nevidiacich v roku 2026 sa u nás podarí ustanoviť audio popis ako bežnú súčasť života nevidiacich a slabozrakých tak, aby už nebol výsadou technicky zdatnejších či majetnejších ľudí.

AD_logo_hi_resjpg