Umelecké galérie a múzeá... pre nevidiacich?

Jednou z neodškriepiteľných funkcií umenia je od jeho prvopočiatkov, jaskynných malieb, prenos jedinečnej ľudskej žitej skúsenosti, akési okno do duše tvorcu. Moderné umenie môže spochybňovať spoločenské pravidlá a normy, nastoľovať nové smerovanie. Je však povznesenie duše umením prístupné ľuďom so zrakovým postihnutím? Poďme sa spoločne pozrieť, ako sa nevidiacim a slabozrakým návštevníkom svet umenia otvára u nás, či v blízkom i vzdialenom zahraničí.

Na našom Slovensku je sprístupňovanie vizuálneho umenia znevýhodneným divákom na začiatku svojej pomyselnej cesty. Prvou lastovičkou na divadelnej scéne bolo v roku 2018 predstavenie Kurz negatívneho myslenia od Divadla Lab, ktoré bolo sprevádzané živým audio komentárom.
Čerstvou príležitosťou na návštevu múzea je výstava Majstri hudobných nástrojov v Galerii ÚĽUV Bratislava, zahájená 11. mája 2020. Súčasťou expozície sú 3D modely niektorých z vystavených hudobných nástrojov, ktorých sa návštevníci môžu dotýkať.

U našich západných susedov v Českej republike je možné navštíviť hneď niekoľko rozmanitých inštitúcií, ktoré sprostredkúvajú svoje expozície aj nevidiacim. 
Galéria moderného umenia v Hradci Králové poskytuje divákom možnosť hmatového skúmania makiet niektorých z vystavených obrazov, ktoré plastickým reliéfom kopírujú grafické prvky pláten.
Múzeum hry v Jičíne poskytuje návštevníkom audio popis od múzejných sprievodcov pre trvalé i krátkodobé výstavy. Múzeum navyše ponúka "haptickú skriňu" - 12 dvierok, za ktorými je ukrytých 12 predmetov, ktoré je možné preskúmať hmatom.
V Prahe nevidiaci môžu hapticky skúmať vybrané časti stálych expozícií Národnej galérie Praha na troch miestach: v Kláštore sv. Anežky Českej, vo Schwarzenberskom paláci a v paláci Kinských. K dispozícii sú tu sadrové modely historických budov či sochárskych diel.
Po ukončení pražskej výstavy Touching masterpieces v r. 2018 je možné si voľne stiahnuť 3d mapy diel svetového umenia: hlavu Nefertiti, Venušu Mélsku či Michelangelovho Dávida. Modely je možné stiahnuť na stránke https://touchingmasterpieces.com/ a pomocou špeciálnych haptických rukavíc preskúmať ich virtuálne skeny.

V gréckych Aténach je zrakovo znevýhodneným záujemcom otvorené Taktilné múzeum, ktoré vystavuje kópie slávnych antických diel. Návštevníci tak môžu na všetky diela slobodne siahať.

V mnohých ďalších krajinách od USA, cez Chile, Holandsko, Španielsko a ďalšie sú bežne nevidiacim a slabozrakým k dispozícii sprievodcovia poskytujúci audio komentár, či mnohé výstavy s modelmi a maketami diel k dispozícii na taktilné skúmanie. 
Tešíme sa, že i naša krajina sa pomaly, ale iste vydáva smerom sprístupňovania umenia pre všetkých a tešíme sa, že i my môžeme byť súčasťou.101693669_264072214836999_1453553280998178816_n-001jpg