Počas predminulej zimy vedeniu našej firmy prišiel list od riaditeľa Spojenej základnej školy v bratislavskej Karlovej Vsi, pána Jozefa Šimka. 

Čítajte viac