List zo Spojenej základnej školy pre žiakov so zrakovým postihnutím

Počas predminulej zimy vedeniu našej firmy prišiel list od riaditeľa Spojenej základnej školy v bratislavskej Karlovej Vsi, pána Jozefa Šimka. 
Každý z nás má určite vo viac či menej čerstvej pamäti spomienku na nečakanú poštu od riaditeľa školy, takže si iste vieme predstaviť, s akou zvedavosťou adresát dopisu, pán konateľ, list otváral.
Aké prekvapenie ho však v obálke čakalo, sa môžete presvedčiť sami z priloženého obrázka, kópie spomínaného tajomného listu:PDFtoJPGme-1jpg
Pre textové čítačky nasleduje prepis listu: 
Vážený pán Ing. Tibor Orlovský, 
dovoľte, aby sme Vám čo najsrdečnejšie poďakovali za Váš sponzorský dar a za Vašu humánnu činnosť v prospech slabozrakých a nevidiacich detí. 
S pomocou ľudí, ako ste Vy, môžeme skvalitniť starostlivosť o naše ťažko zrakovo handicapované deti, ktorú si nemôžeme dovoliť z neustále zmenšujúceho sa rozpočtu školy. 
Veľa sa hovorí o pomoci špeciálnym školám, avšak zväčša iba v teoretickej rovine. Sme povďační, ak sa nám podarí nájsť ľudí, ktorí od slov pristúpia ku konkrétnej pomoci. Naše deti to majú v živote omnoho ťažšie, než ich zdraví rovesníci. Na získavanie akýchkoľvek zručností a vedomostí musia vynaložiť podstatne viac času a vytrvalosti. Nesťažujú sa. Nechcú byť ľutované. Pochopili, že život sa s nimi neúprosne zahral a na ich handicape nemožno nič zmeniť. Nie sú však pasívne. Majú v sebe dosť síl a odhodlania, aby postupne, krôčik za krôčikom, prekonávali prekážky na ceste kompenzácie svojho zrakového deficitu a vedia veľmi oceniť snahu druhých, ktorí im dokážu podať pomocnú ruku aspoň na kúsku tejto neľahkej cesty. Ďakujeme, že ste im ju podali aj Vy.
V mene všetkých zrakovo postihnutých detí prijmite ešte raz naše úprimné poďakovanie.
PaedDr. Jozef Šimko, riaditeľ školy