Spoznajte s nami funkciu Európskej asociácie pre štúdium audiovizuálneho prekladu a pozrite sa s nami, o čom bola konferencia, ktorú toto združenie nedávno usporiadalo.

Čítajte viac