Workshop Európskej asociácie pre štúdium audiovizuálneho prekladu

 Európska asociácia pre štúdium audiovizuálneho prekladu (European Association for Studies in Screen Translation) je organizácia, ktorá združuje akademikov i praktikov, ktorí sa venujú  prekladu vizuálnych vnemov do zvukového popisu, či prepisu zvukov a reči pomocou titulkov. Zjednodušene povedané, spája tvorcov skrytých titulkov či audio komentára s výskumníkmi, ktorí v akademickom prostredí vyvíjajú teoretické i praktické vylepšenia audiovizuálneho prekladu. 
 Asociácia na konci mája usporiadala piaty beh komornej konferencie na tému "Migrujúce texty, inovácie a technológie v titulkovaní, preklade a adaptácií (Migrating Texts. Innovation and Technology in Subtitling, Translation and Adaptation). Konferencie sa aktívne zúčastnila aj  prezidentka asociácie Elena Di Giovanni, s ktorou sa niektorí naši kolegovia, tvorcovia audio komentára, stretli na konferencii o audiovizuálnom preklade v Nitre pred tromi rokmi. Pred niekoľkými dňami priaznivci audiovizuálneho prekladu, ktorí sa konferencie nemohli zúčastniť, dostali príležitosť vďaka videu, zachycujúcemu celý priebeh konferencie, ktoré asociácia zverejnila na svojom YouTube kanáli.
 Pozrite si video spolu s nami TU (video je v angličtine bez titulkov).