denne pripravíme 3,5 hodiny audio komentára 

Audio description (AD), audio popis alebo aj audio komentár je služba, ktorá sprístupňuje umenie a médiá pre osoby so zrakovým postihnutím. V praxi to znamená preklad vizuálnych obrazov a podnetov do hovoreného jazyka pomocou hlasu rozprávača, ktorý sa ozýva v tichých pasážach diela a je prednášaný odlišným hlasom, než obsahuje originálne dielo.

Naša spoločnosť vytvára AD pre vysielanie RTVS v režime set-top box mixed. Nami produkovaný audio komentár štandardného typu (so zachovaním pôvodnej dĺžky videa) pokrýva pestrú paletu programov od celovečerných filmov a seriálov po dokumenty či súťažné relácie. 

Náš team v roku 2018 pripravili aj divadelný audio komentár, prednášaný naživo, pre hru Kurz negatívneho myslenia v réžií Divadla Lab.náš audiokomentár môžete počuť vo vysielaní


náš team

 
 
 

pri príprave audio-komentáru spolupracujeme

Divadelné štúdio DF VŠMU
Základná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím