denne pripravíme 6 hodín titulkov 


Skryté titulky sú produkt určený hlavne pre divákov so sluchovým postihnutím. Ich obsah doslova kopíruje zvukovú verziu dialógu a zároveň obsahuje doplnkové informácie o výrazných zvukoch, hudbe či emóciách. V slovenských televíziách sú titulky dostupné prostredníctvom  teletextu.

Pripravujeme klasické titulky, vysielané zo záznamu pre celovečerné filmy, dokumenty, publicistika a zábavné relácie, ale aj živé titulkovanie pre Správy RTVS, športové prenosy a volebné diskusie.naše titulky nájdete vo vysielaní


príklady spracovania skrytých titulkov

Príprava titulkov pre nepočujúcich k hlavnej spravodajskej relácii RTVS patrí k naším nosným produktom. 

 Texty jednotlivých príspevkov sú vopred redakčne upravené, zalomené do titulkov a usporiadané podľa scenára relácie. Titulky sú potom vysielané naživo - sú časované ručne redaktorom. Ten musí reagovať na zmeny, ktoré sú urobené na poslednú chvíľu alebo do titulkov prepísať obsah živých vstupov a prenosov. Popri vysielaní vzniká záznam, ktorý sa po skončení relácie upraví, doplní, prípadne sa presnejšie načasujú titulky aby boli lepšie čitateľné. Záznam sa použije pri vysielaní reprízy spravodajskej relácie neskôr n noci a ráno. 


náš team

Titulky pripravuje team 20 redaktorov. Sme schopní pripraviť aj veľký objem titulkov v krátkom čase a prispôsobiť sa požiadavkám klienta.  Redaktori sú pravidelne preškoľovaní, aby sme dokázali dodať titulky v čo najlepšej kvalite. 

naší kľúčoví redaktori

pri tvorbe titulkov spolupracujeme

Pri hodnotení kvality a nastavení pracovných postupov spolupracujeme s odborníkmi ako aj nepočujúcimi. 
Pravidelne pripravujeme semináre pre našich redaktorov a editorov, kde sa kritickým pohľadom pozeráme na našu prácu a snažíme sa o zlepšenie a skvalitnenie našich výstupov.    

centrum kultúry Nepočujúcich
 
Katedra Translatológie FF UKF v Nitre