Ako trávime začínajúce leto

Počasie za oknami sa už neodškriepiteľne začína podobať letu a mnohých z nás to ťahá von, objavovať svet a družiť sa. Pripravili sme si pre Vás teda krátky zoznam udalostí, kde sme sa my, kolegovia z Teledata, stretli a otvorili sa dialógu s ďalšími.

Na konci apríla sa naši tvorcovia AD a live AD stretli so zástupcami Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, aby spolu prebrali detailnejšie odtienky tvorby audio description. Ladeniu kvality tejto služby sa naša firma a jej tvorcovia venujú od samého začiatku, no živá diskusia s príjemcami AD je pre nás ten najvzácnejší nástroj na zlepšovanie kvality.

Ďalšou zo vzácnych príležitostí na rozhovor bolo interview s nevidiacim redaktorom Michalom Hercegom pre Rádio Regina Západ, v ktorom sa naša kolegyňa Evka Murcková delila o svoje skúsenosti s tvorbou AD.

Na záver by sme sa radi podelili s pracovno-voľnočasovou aktivitou, ktorá nás čaká na záver mesiaca máj. Chystáme sa totiž na seminár do malebného prostredia Vysokých Tatier, aby sme sa spoločne učili, oddychovali, podnikali výlety, či sa lepšie spoznali s kolegami, s ktorými sa vídame málo. Pri tejto príležitosti by sme Vás, milí priatelia, radi vyzvali: ak máte námety, ktorým by sme sa mali venovať v diskusiách o AD či skrytých titulkoch, napíšte nám ich na náš facebook a my si danú problematiku so záujmom naštudujeme alebo nad ňou spoločne pobrainstormujeme.

IMG_7954JPG
Fotografia zo stretnutia so zástupcami ÚNSS - tvorcovia AD, live AD, management a zástupcovia únie sedia bok po boku pri podlhovastom stole

IMG_7952JPG
Fotografia z rozhovoru Evky Murckovej a Michala Hercega pre Rádio Regina Západ