Prieskum Vašich názorov na témy zo sveta audiopopisu a skrytých titulkov 2024

Pri bilancovaní pracovných udalostí z roku 2023 sme si v zhode uvedomili, ako veľmi prínosné a hodnotné boli v uplynulom roku príležitosti ku kontaktu s Vami, príjemcami nami vytvorených titulkov či audio komentárov.
Nadchli nás osobné rozhovory na dokumentárnom festivale Jeden svet i Vaše písomné postrehy, získané v online prieskume počiatkom minulého roka. Preto sme sa rozhodli pokračovať a rozšíriť našu platformu pre spoločný rozhovor. Týmto by sme Vás radi prizvali k online debate o Vašich názoroch metódou focus group. Pôjde o nepravidelné moderované skupinové rozhovory, kde sa budete môcť za drobnú finančnú odmenu vyjadriť k otázkam o Vašej skúsenosti so skrytými titulkami a audio popisom. Pre záujemcov o účasť v našich focus groups sme pripravili prihlasovací formulár, v ktorom môžete vyznačiť tému, ku ktorej sa chcete vyjadriť a zanechať nám kontaktnú mailovú adresu. Dotazník nájdete po prekliku tu: https://forms.gle/ERnFzSqamzfYNRs1A 
Všetkým záujemcom o rozhovor vopred ďakujeme a veľmi sa tešíme na nové podnety a rozhovory s Vami!